ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA IV KWARTAŁY 2007 r (za 12 m-cy)
Lp Wyszczególnienie (tytuł) Wartość w zł uwagi
I. Przychody

1 z bilansu otwarcia 2227803,58
2 odpis na zasobach mieszkaniowych ( bez odrębnej własności) 938229,93 I- po 1,35 zł/m2 od II po 0,80 m2
3 kary umowne za odstąpienie umowy przez firmę "REDOR"


ul. Szpitalna 3 5150,35
os. XXX - lecia 5 6001,20
os. XXX - lecia 6 5001,00
4 1/2 dochodu z likali użytkowych 106080,42
5 rozliczenie kosztów remontów odrębnej własności za 2006 r 4553,31

razem przychody 3292819,79
II. Wydatki z funduszu za 12 m-cy

1 naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych


ul. Szpitalna 4 963,00

ul. Fredry 55 a 963,00

os. Piastowskie 1 963,00

os. XXX - lecia 14 kl. VI 963,00

ul. Kolejowa 13 2889,00

razem naprawa drzwi 6741,00
2 Malowanie klatek schodowych


os. Piastowskie 1 16259,43

ul. Przechodnia 4-6-8 13766,56

os. XXX - lecia 14 64940,42

razem malowanie klatek schodowych 94966,41
3 Malowanie piwnic i wejść do klatek


Radków ul. Kolejowa 13 - malowanie piwnic 4555,15

os. XXX - lecia 13 malowanie wejść i piwnic 3067,28

os. XXX - lecia 8 malowanie wejść i piwnic 2405,11

os. XXX - lecia 7 malowanie wejść i piwnic 1579,39

os. XXX - lecia 15 malowanie piwnic 236,83

os. XXX - lecia 1 malowanie piwnic 74,20

os. XXX - lecia 2 malowanie piwnic 74,20

os. XXX - lecia 3 malowanie piwnic 74,20

os. XXX - lecia 4 malowanie piwnic 74,20

os. XXX - lecia 6 malowanie piwnic 320,13

os. Wojska Polskiego 1 300,38

os. Wojska Polskiego 2 144,49

os. Wojska Polskiego 3 137,69

os. Wojska Polskiego 4 160,16

os. Wojska Polskiego 5 248,36

os. Wojska Polskiego 6 139,01

os. Wojska Polskiego 7 140,39

razem malowanie piwnic i wejść do klatek schodowych 13731,17
4 wymiana instalacji wodnej


ul. Kolejowa 13 w Radkowie 32954,28

os. Piastowskie 3 79256,44

os. XXX - lecia 11 21976,82

os. XXX - lecia 12 51941,76 w tym: 30838,99 zł zostanie rozliczone w koszty rozliczenia ciepła

ul. Krańcowa 8-10 46262,50

ul. Krańcowa 2-4-7 33002,05

razem wymiana instalacji wodnej 265393,85
5 roboty dekarskie


os. XXX - lecia 1 15457,74 w tym: 238,17 zł roboty naprawkowe

os. XXX - lecia 2 14901,99

os. XXX - lecia 4 97,63 roboty naprawkowe

os. XXX - lecia 5 315,03 roboty naprawkowe

os. XXX - lecia 7 1730,76 daszki na wejściami do klatek

os. XXX - lecia 8 2988,42 roboty naprawkowe (229,08 zł) daszki nad wejściami

os. XXX - lecia 13 3655,76 roboty naprawkowe kl. IX- 95,57 daszki nad wejściami

os. XXX - lecia 14 3673,15 roboty naprawkowe kl. IV- 140,66 daszki nad wejściami

os. Wojska Polskiego 4 2447,63 roboty naprawkowe

os. Wojska Polskiego 5 51175,23

os. Piastowskie 4 10627,56 przebudowa kominów

os. Nowe montaż daszków balkonowych 34612,00 wymiana rynien i rur spustowych

os. Nowe 19636,64

ul. Fredry 55 11923,60

Radków, ul. Rynek 29 4415,17 naprawa

os. Piastowskie 12 142,38 naprawa

os. Piastowskie 16 2002,68 naprawa

os. Piastowskie 1 715,61 naprawa

os. Piastowskie 2 324,04 naprawa

os. Piastowskie 3 147,94 naprawa

os. Piastowskie 6 226,04 naprawa

os. Piastowskie 7 1035,13

os. Piastowskie 11 1643,34

os. XXX -lecia 8 7874,81 wykonanie tynków i czapek na kominach oraz konserwacja obróbek z papy

os. XXX -lecia 7 1199,36 naprawa

os. XXX -lecia 8 1417,44 naprawa

os. XXX -lecia 13 2252,01 naprawa

os. XXX -lecia 14 2216,10 naprawa

ul. Szpitalna 4 241,29

os. Wojska Polskiego 1 84871,07

razem roboty dekarskie 283967,55
6 przebudowa chodników


os. Piastowskie 3 32449,66 w tym: 4003,70 przebudowa schodów

os. Piastowskie 11 2746,64 przebudowa schodów

os. Piastowskie 12 44066,32

os. Piastowskie 6 36922,32

os. Wojska Polskiego 3 25251,79

os. Nowe A 21400,00

os. Piastowskie 7 35575,20 wartość chodnika 40426,22 zł naliczone kary umowne od kwoty netto w wysokości 4533,66 zł

ul. Fredry 55 21193,34 wartość chodnika 21893,94 zł naliczone kary umowne od kwoty netto w wysokości 654,77 zł

os. NOWE A (częściowa) 21400,00

os. Wojska Polskiego 4 (zaliczka) 47478,50

razem przebudowa chodnika 288483,77
7 roboty zduńskie


ul. Szpitalna 3 3207,95

ul. Szpitalna 4 2804,61

razem roboty zduńskie 6012,56
8 inne roboty


malowanie cokołów


os. Piastowskie 6 408,71

os. Piastowskie 12 405,01

os. Piastowskie 11 808,98

os. Piastowskie 16 797,64

os. Piastowskie 3 869,72

os. Piastowskie 4 884,17

razem malowanie cokołów 4174,23

os. Piastowskie 16 kl. III uzupełnienie tynków 260,01

demontaż i montaż drzwi wejściowych uzupełnienie tynków os. Piastowskie 6 1110,10

uzupełnienie tynków os. Piastowskie 12 218,48

zamurowanie dwóch otworów drzwiowych po byłych biurach os. Piastowskie 1 515,48

szklenie klatek schodowych XXX - lecia 14 1260,00

zadaszenie śmietnika os. Piastowskie 1-2-3 2616,24

remont łazienki po awarii rur os. XXX - lecia 15.III.6 121,23

remont balkonu nad wymiennikownią os. XXX - lecia 15 182,07

razem 6283,61
9 montaż kominków wentylacyjnych


os. Wojska Polskiego 1 440,86 szt 14

os. Wojska Polskiego 2 251,92 szt 8

os. Wojska Polskiego 3 251,92 szt 8

os. Wojska Polskiego 4 440,86 szt 14

os. Wojska Polskiego 5 251,92 szt 8

os. Wojska Polskiego 6 251,92 szt 8

os. Wojska Polskiego 7 440,86 szt 14

os. XXX - lecia 7 503,90 szt 16

os. XXX - lecia 8 629,80 szt 20

os. XXX - lecia 11 125,96 szt 4

os. XXX - lecia 12 125,96 szt 4

os. XXX - lecia 13 629,80 szt 20

os. XXX - lecia 14 629,80 szt 20

razem montaż kominków wentylacyjnych 4975,48
10 remont przyłączy gazowych i wymiana szafek osłaniających remont instalacji gazowej


os. Piastowskie 1 865,19

os. Piastowskie 2 1001,94

os. Piastowskie 3 2458,84

os. Piastowskie 4 2599,64

os. Piastowskie 5 1138,68

os. Piastowskie 6 1138,68

os. Piastowskie 7 1001,94

os. Piastowskie 11 956,36

os. Piastowskie 12 1097,16

os. Piastowskie 16 1001,94

os. Nowe A 997,22

ul. Szpitalna 3 1138,68

ul. Szpitalna 4 1279,48

ul. Krańcowa 2-4-6 1142,73

ul. Krańcowa 8-10 1005,99

Radków ul. Kolejowa 13 227,90

Radków, ul. Rynek 29 300,83

os. XXX - lecia 2 140,79

os. XXX - lecia 3 140,79

os. XXX - lecia 4 140,79

os. XXX - lecia 5 140,79

os. XXX - lecia 6 140,79

os. XXX - lecia 13 140,79

os. XXX - lecia 8 281,50

os. XXX - lecia 14 203,30

Wojska Polskiego 1 5960,52

Wojska Polskiego 4 140,80

Wojska Polskiego 6 140,79

Wojska Polskiego 7 281,58

razem remont przyłączy gazowych 27206,43
11 zaliczka na przyłącze gazowe przy ul. Przechodniej 4-6-8 1122,40

odsetki od spłacanych wkładów w związku z rezygnacją z przekształcenia po zmianie ustawy 3271,00
8 odsetki od od kredytu XII/06 - IX/07 7674,03

montaż automatyki pogodowej os. XXX - lecia 15 4965,97 będzie rozliczone w kosztach c.o.
9 odszodowania za regresy -3154,67

razem wydatki z funduszu remontowego za 12 m-cy 1015814,79

saldo (przychody - koszty) 2277005,00

przeniesienie spłaconego kredytu na fundusz zasobowy finansujący wartość ocieplenia 1500000,00

saldo funduszu na remonty 777005,00

Nowa Ruda, dnia 2008-02-18 sp. Danuta Szumny